JM Studio Architektoniczne

NAGRODA TOP BUILDER 2021

Nagroda TOP BUILDER 2021 za projekt przebudowy, rozbudowy i adaptacji  na pensjonat  oraz projekt wnętrz "Pałac Warlity" 

 

Nagroda TOP BUILDER 2021

TOPBUILDER 2021 – zwycięzcy XIII edycji


TopBuilder to ceniony przez branżę na polskim rynku budowlanym prestiżowy tytuł oraz nagroda za wyróżniające się w danym roku produkty, obiekty i usługi. Od kilkunastu lat nagradzani za nie są inwestorzy, deweloperzy, generalni wykonawcy, producenci oraz architekci. W XIII edycji konkursu przyznano, i tym samym zarekomendowano branży, 62 TopBuildery! W tym roku kapituła wyróżnień TopBuilder 2021 postanowiła rozłożyć pulę przyznawanych rokrocznie nagród blisko po połowie, w kategoriach INWESTYCJE (25) oraz PRODUKTY (26). Ponadto wyróżniono 5 rozwiązań w segmencie IT&BIM oraz 6 USŁUG. Znakiem rozpoznawczym tegorocznych TopBuilderów jest przede wszystkim wysoka jakość!

TopBuilder to jedna z najbardziej prestiżowych nagród na polskim rynku budowlanym. To nagroda za najwyższej jako¬ści produkty, nowości oraz innowacje, w tym sprawdzone rozwiązania materiałowe, technologiczne i konstrukcyjne. Za usługi – projektowe, deweloperskie, wykonawcze, doradcze oraz za nowoczesne narzędzia usprawniające zarządzanie firmami i projektami. Za przedsięwzięcia dedykowane branży oraz za obiekty budowlane wyróżniające się wysoką jakością projektowanej architektury, często ponadczasową formą, jakością zastosowanych nowoczesnych materiałów i interesującymi rozwiązaniami proekologicznymi. Nagrodzone inwestycje budują jakość miejskiej przestrzeni, w której zostały umiejscowione.
TopBuilder to także wyróżnienie dla sektora IT&BIM, który obecnie odgrywa szczególną rolę we wdrażaniu i rozwoju transformacji cyfrowej w budownictwie.
W tym roku Kapituła wskazała 62 godne rekomendacji podmioty: inwestycje, usługi i produkty. Nowości roku, innowacje oraz produkty rekomendowane, bo zweryfikowane rynkowo i sprawdzone po latach eksploatacji – to trzy kategorie, w których tradycyjnie przyznano wyróżnienia producentom. Dostrzeżono oraz doceniono w bieżącej edycji 20 nowości, 22 innowacje i 11 rozwiązań sprawdzonych w eksploatacji. 20 produktów zasłużyło na uznanie nawet w dwóch kategoriach. Dominują rozwiązania inteligentnego, innowacyjnego i energooszczędnego budownictwa, w tym rozwijającego się oraz odnoszącego spektakularne sukcesy budownictwa modułowego.
Jak co roku wyniki konkursu odzwierciedlają dynamikę rozwoju i trendy nowoczesnego budownictwa w Polsce. W analizowanej ofercie firm można wyraźnie dostrzec znamienny trend dywersyfikacji obszarów działania producentów w kierunku sektora usług, co jest godne szczególnego uznania.
Wyniki konkursu pokazują również dokonania wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego: inwestorów, projektantów, deweloperów i generalnych wykonawców oraz dostawców rozwiązań. Patrząc uważnie na listę wyróżnionych, po raz kolejny warto dostrzec inwestycje, które poza aspektami twórczymi i technicznymi doceniono za udaną współpracę jej realizatorów.
Trzeba również docenić projektowanie w nurcie biophilic design. Z edycji na edycję przybywa ambitnych, innowacyjnych, zrealizowanych z sukcesem projektów będących odzwierciedleniem zrównoważonego budownictwa i architektury.

Laureatom XIII edycji konkursu – zdobywcom tytułu i statuetek TopBuilder 2021 serdecznie gratulujemy, a wszystkie nagrodzone rozwiązania rekomendujemy branży!

Danuta Burzyńska
Redaktor Naczelna Buildera

Nagroda